Bericht aan de gemeente

Broeder en zusters jongens en meisjes,

Begin deze week heeft onze Minister President Mark Rutte een Lock down aangekondigd.

Helaas was dit nodig door de steeds oplopende aantallen van positief geteste mensen.

Thuis, op het werk, op school, en ook in de kerk hebben we er mee te maken.

Doordat er in de grondwet staat dat er vrijheid van Godsdienst in Nederland is kan de regering niet verbieden dat er kerkdiensten gehouden worden waarbij mensen aanwezig zijn ondanks de afgekondigde Lockdown.

Wel was er een zeer dringend advies om alleen online diensten te houden met ingang van a/s zondag.

Om die reden heeft de kerkenraad besloten met ingang van zondag 20 december geen leden meer uit te nodigen om de dienst fysiek bij te wonen.

Ook tijdens het gemeente kerstfeest zullen niet zoals eerder vermeld de kinderen fysiek in de kerk mogen komen maar zal ook dat een online dienst worden.

Alleen de gemeente leden met een extra taak zijn welkom, te denken aan schriftlezers, kaarsaanstekersBeamteam, dienstdoende ouderling, koster, organist en die ik nog vergeten ben.

Mochten er gemeenteleden zijn die behoefte hebben aan contact dan verwijzen we u naar uw ouderling of diaken.    

Ook Ds Ed Buitendijk kunt u bellen of mailen en vragen om een gesprek, in de kerkzaal is daar ruimte voor.

Zoals het er nu uitziet is deze noodmaatregel voor de duur van 5 weken, we bidden Hem wiens geboorte we volgende week hopen te vieren of Hij zijn zegen geeft over de genomen maatregelen en of Hij wil zijn met alle zieken, met alle medewerkers in de zorg en zij die geliefden verloren zijn door de Corona virus.

Wanneer er vragen zijn dan verwijzen we u naar uw ouderling of diaken.